Đăng tin nhà đất
Kết quả tìm kiếm của bạn

Phân biệt cấp lại và cấp đổi sổ đỏ?

Posted by admin on 04/05/2021
| 0

Cá nhân, hộ gia đình cần nắm rõ khi nào được cấp lại sổ đỏ, khi nào được cấp đổi sổ đỏ và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Từ ngày 10.12.2009 đến nay chỉ có một loại giấy duy nhất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).

Phân biệt cấp lại và cấp đổi sổ đỏ

– Trường hợp áp dụng

Cấp lại sổ đỏ được áp dụng khi cá nhân, hộ gia đình làm mất sổ đỏ. Còn đổi sổ đỏ được áp dụng trong trường hợp như: Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu đổi sổ đỏ được cấp trước ngày 10.12.2009 sang sổ đỏ mới (mẫu mới đang áp dụng); sổ đỏ đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng.

Phân biệt cấp lại và đổi sổ đỏ. Ảnh: LĐO
Phân biệt cấp lại và đổi sổ đỏ.

Hoặc do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà trong sổ đỏ chỉ ghi họ, tên vợ hoặc chồng, nay có yêu cầu cấp đổi để ghi họ, tên của cả vợ và chồng.

– Hồ sơ cấp lại, đổi sổ đỏ

Cấp lại sổ đỏ, cá nhân, hộ gia đình không cần sổ đỏ vì đã mất. Còn trường hợp cấp đổi, thì phải có sổ đỏ gốc.

– Thủ tục

Đối với việc xin cấp lại sổ đỏ, trước tiên, khi mất sổ đỏ, cá nhân hộ gia đình phải khai báo với UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn).

Sau đó UBND cấp xã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại UBND cấp xã (trừ trường hợp mất do thiên tai, hỏa hoạn).

Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo thì hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại.

Còn đối với việc xin đổi sổ đỏ, cá nhân, hộ gia đình chỉ cần chuẩn bị và nộp hồ sơ yêu cầu cấp đổi khi có nhu cầu hoặc trong những trường hợp theo quy định của pháp luật.

– Thời gian thực hiện:

Việc cấp lại sổ đỏ được thực hiện không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 20 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Còn cấp đổi sổ đỏ thì không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 17 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Không quá 50 ngày với trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ.

Leave a Reply