Đăng tin nhà đất
Kết quả tìm kiếm của bạn

Blog List Shortcodes

Năm 2021, chuyển đất vườn lên đất thổ cư mất...

Th12 11, 2020
Bên cạnh việc có được chuyển từ đất vườn lên đất thổ cư hay không thì người dân còn quan tâm đến chi phí. Để biết k ...
Xem thêm

Bồi thường khi thu hồi đất 2021: Không bị th...

Th12 08, 2020

Năm 2021, chuyển đất vườn lên đất thổ cư mất...

Th12 11, 2020
Bên cạnh việc có được chuyển từ đất vườn lên đất thổ cư hay không thì người dân còn quan tâm đến chi phí. Để biết k ...
Xem thêm

Bồi thường khi thu hồi đất 2021: Không bị th...

Th12 08, 2020

Để được bồi thường khi thu hồi đất phải đáp ứng đủ điều. Việc vi phạm kiểm đếm bắt buộc, phương án bồi thường bằng ...

Xem thêm

3 trường hợp xây nhà ở được miễn giấy phép x...

Th12 07, 2020
HNM) – Theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021), có 3 trường hợp xây dựng ...
Xem thêm

Mới nhất: 4 trường hợp người dân bị thu hồi ...

Th12 07, 2020

Blog Posts Slider

Sổ đỏ sẽ bị thu hồi khi được cấp không đúng quy định. Dưới đây là 4 trường hợp thu hồi sổ đỏ mới nhất. 4 trường hợp ...
Xem thêm
Để được bồi thường khi thu hồi đất phải đáp ứng đủ điều. Việc vi phạm kiểm đếm bắt buộc, phương án bồi thường bằng ...
Xem thêm

3 trường hợp xây nhà ở được miễn giấy phép x...

Th12 07, 2020
HNM) – Theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi 2020 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021), có 3 trường hợp xây dựng ...
Xem thêm

Mới nhất: 4 trường hợp người dân bị thu hồi ...

Th12 07, 2020

Recent Articles Shortcode

Sổ đỏ sẽ bị thu hồi khi được cấp không đúng quy định. Dưới đây là 4 trường hợp thu hồi sổ đỏ mới nhất. 4 trường hợp ...
Xem thêm