Đăng tin nhà đất
Kết quả tìm kiếm của bạn

Blog List Shortcodes

Phân biệt cấp lại và cấp đổi sổ đỏ?

Th5 04, 2021
Cá nhân, hộ gia đình cần nắm rõ khi nào được cấp lại sổ đỏ, khi nào được cấp đổi sổ đỏ và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục t ...
Xem thêm

Những trường hợp bị cấm sang tên sổ đỏ đất n...

Th5 03, 2021

Phân biệt cấp lại và cấp đổi sổ đỏ?

Th5 04, 2021
Cá nhân, hộ gia đình cần nắm rõ khi nào được cấp lại sổ đỏ, khi nào được cấp đổi sổ đỏ và chuẩn bị hồ sơ, thủ tục t ...
Xem thêm

Những trường hợp bị cấm sang tên sổ đỏ đất n...

Th5 03, 2021

Người dân cần lưu ý 4 trường hợp cấm sang tên sổ đỏ đất nông nghiệp để tránh những khoản phạt không mong muốn. Điều ...

Xem thêm

Thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ bồi thườ...

Th4 28, 2021
Khi thu hồi đất nông nghiệp Nhà nước sẽ bồi thường cho người dân và có những chính sách hỗ trợ hợp lý. Khoản 2 Điều ...
Xem thêm

Năm 2021, khi nào cấm sang tên Sổ đỏ đất nôn...

Th4 25, 2021

Blog Posts Slider

Cấm sang tên Sổ đỏ đất nông nghiệp được áp dụng đối với một số trường hợp người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho k ...
Xem thêm
Người dân cần lưu ý 4 trường hợp cấm sang tên sổ đỏ đất nông nghiệp để tránh những khoản phạt không mong muốn. Điều ...
Xem thêm

Thu hồi đất nông nghiệp được hỗ trợ bồi thườ...

Th4 28, 2021
Khi thu hồi đất nông nghiệp Nhà nước sẽ bồi thường cho người dân và có những chính sách hỗ trợ hợp lý. Khoản 2 Điều ...
Xem thêm

Năm 2021, khi nào cấm sang tên Sổ đỏ đất nôn...

Th4 25, 2021

Recent Articles Shortcode

Cấm sang tên Sổ đỏ đất nông nghiệp được áp dụng đối với một số trường hợp người nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho k ...
Xem thêm